Halk Nedir? Halk Kime Denir? Halk Ne Demek?

Rate this post

KimeDenir olarak bu yazımız içerisinde Halk Nedir? sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Halk kelimesinin temelde 3 farklı anlamı bulunmaktadır.  Bu tanımlamalara sırası ile bakacak olursak;

Halk nedir?

Halk, sosyal bilimler terimi olarak bir ülkede yaşayan, yaşadığı ülkeyi iyi bilen, o ülkenin geleceğini ve çıkarlarını koruyan, yaşadığı ülkeyi vatan bilen insanlar topluluğuna Halk denir.

Halk Tarihi terim olarak ise bir ülkede yaşayan, aynı ülkede yaşayan, yaşadığı yeri yurt olarak gören insanlara halk denilmektedir.

Halk Felsefi, psikolojik, mantık ve sosyoloji terimi olarak halk; Bir ülkede yaşayan ortak bir yaşam ve kültür geçmişine sahip olan kişilerdir. Bununla beraber bir ülkede aynı uyrukta yaşayan insan topluluğuna da halk denilmektedir. Felsefi olarak ise devlet olarak adlandırılan kurumun egemenlik hakkını kullanarak yönettiği topluluk bütününe de halk adı verilmektedir.

Son olarak ise halk, beden eğitimi ve spor terimi olarak da kullanılmaktadır. Bu alanda halk teriminin anlamı; insanların bir araya toplanma olayına halk adı verilmektedir. Bu toplanma tesadüf olmaması gerektiği gibi tamamen planlı ve kararlaştırılmış eylemlerden oluşmalıdır.

Halk Ne Demek?

Halk Nedir Halk Ne Demek

Halk olarak adlandırılan kitle hemen hemen tüm ülkelerde en alt tabakayı oluşturan insanlardır. Genel nüfus içerisinde seçkin insanların dışında kalan kitle, kaba insanların oluştuğu topluluk genel olarak halk olarak adlandırılmaktadır. Yeni medeniyet ve toplumların gelişmesi ile beraber halk olarak adlandırılan kitlenin daha önemli hale geldiği görülmüştür. Yukarıda belirttiğimiz sınıflandırmanın hemen hemen tamamı 18. yüzyıl öncesinde yapılmakta idi.

Halk tabiri bizde köylü, cahil anlamlarında da kullanılmıştır. Şehirde yaşayan insanların toplumdan kendini soyutlamak üzere kullandıkları bu tabir, okur yazarlık oranını da göstermektedir. Okur yazar olmayan kişiler de toplumumuz içerisinde halk olarak adlandırılmaktadır. Avrupa’da bu terimin nasıl ortaya çıktığı hakkında da bilgi vermek istiyoruz.

Ortak bir faktör, ortak bir grubu paylaşacak, Avrupa’da köylü olarak adlandırılan grup da halk olarak tarif edilirdi. Uzmanlar, endüstrileşme ile beraber halk kavramı ve teriminin yok olacağı düşünülmekte idi. Ancak; bu terimin günümüzde daha çok birlik, beraberlik ve aynı ülkede yaşayan insanları temsil etmek üzere kullanıldığını söyleyebiliriz.

Sosyopat Ne Demek?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.