Laiklik Nedir? Gerçek Laiklik Nedir?

Rate this post

Laiklik nedir sorusunun cevabı, sözlük anlamıyla laik olma durumu olsa da, genel anlamıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Devlet işlerinin din kuralları karıştırılmadan yürütülmesidir. Laik devlet düzeninin dine değil, akla ve bilme dayandırılması laikliktir. Laiklik kelimesi dilimize Fransızcadan gelmiştir. Bu kavram için İngiliz ve Alman topluğu “Seküler” kelimesini kullanırlar.

 Milletimiz yüzyıllar boyunca bu ilkenin uygulanamamasından dolayı çok zarar görmüştür. Uygar medeniyetlerin çok gerisinde kalmamızın en büyük sebebi laiklik anlayışının uygulanmamasıdır. Atatürk’ün laik devlet olma konusunda yaptığı inkilaplar bizi ileri taşımıştır.

 Laiklik nedir? sorusunun cevabı, devletin siyasal yapısı, hükümet ve idarenin işleyişi dini kurallara göre değil akıl ve mantığa dayanan kurallara göre belirlenmesidir. Dini kötüye kulanmak laikliğe aykırıdır.

Laiklik-Nedir-Laiklik-Ilkeleri-Nedir

 Laiklik İlkeleri

 Laiklik ilkeleri, sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla sınırlı kalmaz. Laiklik, toplumda, din ve vicdan hürriyetini sağlar, dini mezhebi ne olursa olsun herkese eşit davranılması gerektiğini savunan bir ilkedir. Yani laikliğin en önemli olgusu “Din Hürriyeti’dir.” Din hürriyeti de kendi içinde inanç hürriyeti ve ibadet hürriyeti olarak ikiye ayrılır. Hiç kimse bir devletin resmi olarak benimsediği din veye mezhebi öğrenmeye zorlanamaz ve bu yolda eğitim alması şartı konulamaz. Hiç kimse bir dine inanmaya laiklik ilkeleri gereği zorlanamaz. Laiklik inanç özgürlüğünü de beraberinde getiriyor. Bu özgürlük devlet tarafından sağlanıyor. Her insan laiklik ilkeleri gereği istediği gibi ibadetini yerine getirmekte de özgürdür.

 Bu sayede toplumlarda eğitimde laik, akılcı ve çağdaş esaslara dayanır. Bu durum demokrasiye de karşıdır. Laiklik ilkeleri bu açılardan toplumda fikir ve inanç ayrılıklarının düşmanlığa sebebiyet vermesini engelleyerek bizi ileri medeniyetler seviyesine ulaştırır. İnsanların hoş görülü olmasını birlik ve beraberlik içinde yaşanmasını sağlar.

  • 1 — Cumhuriyetçilik
  • 2 — Milliyetçilik
  • 3 — Halkçılık
  • 4 — Devletçilik
  • 5 — Laiklik
  • 6 — İnkılâpçılık

 Atatürk ve Laiklik

 Atatürkçü düşünceye göre laiklik nedir? sorusunun cevabı, bir milletin çağdaş toplumlar seviyesine ulaşması için benimsenmesi şart olan bir ilkedir. Atatürk inkilapları, her alanda; siyasi, sosyal, kültürel, hukuksal; laikliği temel esas almıştır.

 Atatürk Halifeliği ve saltanatı kaldırarak laik devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır. Osmanlı devleti çağın çok gerisinde kalmıştı. Atatürk zamana ve akla uygun olmayan eskiyen hukuk kurallarını bir yana bırakarak devletin laik olmasını istemiştir. Çünkü bu kurallar çağın çok gerisinde kalmamıza sebep olmuştu. Fakat Atatürk laikliği savunurken asla islamın kurallarına zarar vermemiştir. Atatürk asla dinsiz olmamakla beraber islamiyetin akla en yatkın din olduğunu bir çok söyleminde belirtmiştir. Atatürk’e göre ibadet Allah ile kul arsındadır.

Gerçek Laiklik Nedir

 Gerçek laiklik, tüm bu laiklik tanımı altında anlatılanların gerçek hayatta uygulanabilmesidir. Laiklik anlayışının olduğu yerde dini varsaymamak mümkün değildir. Bazı kesimler laikliği dinsizlik olarak tanımlasa da Atatürk’ün laikliğinde dinimiz aslında en güzel şekilde korunmaktadır. Gerçek laiklik nedir? diye soracak olursak, halkın özgürce namazını kılabilmekte, orucunu tutabilmektedir. Gerçek laiklik nedir? sorusunun cevabı,dinden uzaklaşmak değil, dini vazifeleri en güzel şekilde yerine getirmektir.

 Gerçek laiklik bir devletin bireye tüm inanç ve ibadet hakkını vermesidir. Gerçek laiklik nedir? dersek, ayrımcılığın asla yapılmadığı bir ilkenin olduğunu söyleyebiliriz. Atatürk islamın inanç ve ibadete dayanan kurallarına hiç dokunmamıştır. Atatürk bilgisiz ve çıkarcı kimselerin milletimizi din adına sömürmesine karşıdır.

 Bu uğurda bir çok yenilik yapmış, geri kalmış halkı dini kullanarak sömüren insanlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Dini kuralların yerine çağdaş akla mantığa uygun kurallar getirilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti gelişerek ileri medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda çok büyük adım atmıştır.

 Gerçek Laiklik nedir? diyecek olursak özgürlük, hoşgörü, demokrasi, adalet demektir.

Günümüzde Laiklik Nedir?

 Günümüzde Laiklik Nedir?

 Günümüzde laiklik nedir? sorusunun açıklaması devletin bütün dinlere karşı aynı mesafede olmasıdır. Dinsizlere karışmadığı gibi dindarlara da karışmaz. Devlet nezdin de bir kişinin dine inanıp inanmamsı o kişinin kendisini ilgilendirir. Devlet dini esaslara dayalı kanun yapamaz. Her dine eşit mesafede durur. Ayrıca laikliği benimsemiş bir devlet dinlerin ibadet ve hükümlerine de karışamaz. din adına devlet düzenini bozacak davranışlar yapılamaz. Demokratik bir toplum laik bir kültürel yapıya sahip olaması gerekir.

 Günümüzde laiklik nedir? sorusunun açıklaması, Demokrasinin ve laikliğin anlamı herkesin birbirinin dinine, dinsizliğine, imanına, inancına , yaşam biçimine saygı göstermesi ve devletin de bunu hukuk aracığı ile sağlamasıdır.

 Yeni yetişen gençlerimiz de laiklik kavramı en doğru şekilde saptırılmadan anlatılmalıdır. Laiklik ilkelerinin neler olduğu gençlerimize öğretilerek, hoşgörülü ve barış dolu bir dünyanın içinde yaşamalarını sağlamalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.